Avís legal

En l’Avís legal es dóna compliment al deure de informar sobre les dades de l’empresa a través de la següent clàusula:

Dades identificatives

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta web és Lireba Serveis Integrats S.L. domiciliada a Palma de Mallorca, carrer cami de Jesús, número 8, Edifici Son Valentí C.P 07011 amb el C.I.F.: B-07411598; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada a Palma de Mallorca, pel Notari Andrés Isern Estela, el dia 26 de febrer de 2008, nombre 566 de protocol inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca, al tom 2346, foli 137, full PM-8444. Correu electrònic de contacte info@lireba.com